Dwa zero czy zero?

Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa

Pobierz raport

Autorzy raportu

dr Grzegorz D. Stunża

Wykładowca, badacz, trener i autor materiałów edukacyjnych. Adiunkt w Pracowni Edukacji Medialnej w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Koordynator projektu badawczego "2.0 czy 0? Blogi o tematyce kulturalnej a przemiany kultury uczestnictwa". Prowadzi blog edukatormedialny.pl. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z zakresu edukacji i animacji kulturalnej (2013). Pracował m.in. przy projektach badawczych z cyklu "Dzieci sieci". Współpracuje z Instytutem Kultury Miejskiej, Fundacją 5Medium i Fundacją Nowoczesna Polska.

dr Piotr Siuda

Zainteresowany socjologią kultury, społecznymi aspektami internetu, jak również nowymi formami uczestnictwa w kulturze. Adiunkt w Katedrze Socjologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz wykładowca na kierunku Humanistyka drugiej generacji tej uczelni. Kierownik Studiów Podyplomowych "Marketing internetowy i e-biznes" działających na bydgoskim Uniwersytecie. Sekretarz Polskiego Towarzystwa Socjologicznego Oddział w Toruniu, a także członek The Association of Internet Researchers.

dr Krzysztof Stachura

Socjolog i badacz społeczny. Adiunkt w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa UG. Prezes Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Odbył staże naukowo-dydaktyczne na uniwersytetach w Brukseli, Hamburgu i Atenach. Członek Sekcji Socjologii Komunikacji, Wiedzy i Kultury Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego. Autor licznych analiz i ekspertyz w obszarze socjologii kultury, antropologii nowych technologii i diagnozowania środowisk lokalnych.

dr Radosław Bomba

Badacz, nauczyciel akademicki, animator kultury cyfrowej. Absolwent kulturoznawstwa i socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej oraz studiów podyplomowych Ochrona własności intelektualnej (2014). Od 2006 roku pracuje w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie po obronie pracy doktorskiej (2012) pełni funkcję adiunkta. Ekspert Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie edukacji medialnej. Zainteresowany wizualizacją wiedzy, humanistyką cyfrową, analityką kulturową, antropologicznymi aspektami gier komputerowych, ludologią, cyberkulturą, kulturą cyfrową, nowymi mediami oraz ich wpływem na przeobrażenia społeczno –kulturowe.

dr hab. Mirosław Filiciak, prof. Uniwersytetu SWPS

Kulturoznawca, kierownik Katedry Medioznawstwa i Centrum Badań nad Kulturą Popularną Uniwersytetu SWPS, redaktor kwartalnika Kultura Popularna. Zajmuje się wpływem mediów cyfrowych na uczestnictwo w kulturze. Bada internet i gry komputerowe. Współautor raportów badawczych "Korzystanie z mediów a podziały społeczne. Kompetencje medialne Polaków w ujęciu relacyjnym" i "Tajni kulturalni. Obiegi kultury perspektywy sieciowych węzłów wymiany treści" oraz monografii "Media, wersja beta".

Sławomir Czarnecki

Menedżer kultury, filozof. W Instytucie Kultury Miejskiej koordynuje programy Obserwatorium Kultury i Medialab. Odpowiada również za strategię public relations instytutu. Współautor raportu "Poszerzenie pola kultury. Diagnoza potencjału sektora kultury w Gdańsku". Prowadzi zajęcia z social media w kulturze dla studentów zarządzania instytucjami artystycznymi Uniwersytetu Gdańskiego. Wcześniej był m.in. szefem marketingu w Teatrze Wybrzeże i zajmował się obsługą public relations kandydatury Gdańska do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Autor bloga Widownia, gdzie pisze głównie o polityce kulturalnej, relacjach kultury wysokiej i popularnej oraz nowych mediach w kulturze.

Natalia Brylowska

Absolwentka porównawczych studiów cywilizacji oraz zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą ścieżek kariery młodych artystów wizualnych w Polsce oraz pracuje w Obserwatorium Kultury przy Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku.